name

ADS LANNA TRIPS

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

The history of coffee

 
The history of coffee goes at least as far back as the thirteenth century. The story of Kaldi, the 9th-century Ethiopian goat herder who discovered coffee while searching for his goats, did not appear in writing until 1671 and is probably apocryphal.

From Ethiopia, coffee was said to have spread to Egypt and Yemen. The earliest credible evidence of either coffee drinking or knowledge of the coffee tree appears in the middle of the fifteenth century, in the Sufi monasteries of Yemen.

By the 16th century, it had reached the rest of the Middle East, Persia, Turkey, and northern Africa. Coffee then spread to Balkans, Italy, and to the rest of Europe, to Indonesia, and then to America. 


Costume Lanna people in the past.
Costume Lanna people in the past.

          The dress of the Forum. Whether any of the groups. It has a common purpose.
Will include wear and blankets.
          Since the reign of Phaya Mang to the descent of God Kawila.
It would not be the same. In terms of the local textile fabrics and applications that are different.

..........................................................................................................Wai Kru ceremony


          Wai Kru ceremony in the ancient Lanna's Faculty of Fine Arts. Is held every year and is considered an important tradition of the fine arts. Which is a leader in the conservation of works of art and cultural heritage of Lanna pretty good.
         Wai Kru ceremony is traditionally held at the Forum focused. It is a tradition to pay respect Guest lecturer at Bath University and the nerves.

Poi sang long (Ordination sphere)

 Traditional Poy Sang Long. Also known as a traditional sphere of people's priest. To children's education.  God in Buddhism And is believed to have merit by the priests. Priests are usually held during March and April.The ordination ceremony will be held. The priests adorned with a precious jewelry. Beautiful. And taken to the priest at the temple hosted the faith.

                Originally Poi Sang Long is a tradition that descend from Shan. Not only among relatives of hosts later on 1982. Has emerged as a new concept by ordering up to 200 co-sponsors.

                On the occasion of the celebration of 200 years there has been a period of revival and Poi Sang Long Festival every year up until now.
                The district in Mae Hong Son ordination among the popular successor to the present. Poi Sang Long has become a tradition that motivates.
To do more than ever before, and held the famous The festival is one of northern Thailand.

History Toong ( Lanna Thai flag )

The bulge in the Lanna Thai flag in the middle. The appearance of the Puerto ฏa of India is a schematic material. Mounted on the end of a pole. The room was long ago. There are many materials used to make it spin like zinc, brass, wood, cloth, paper, leaves, etc.. Toong is intended for use in religious ceremonies. The ceremony and misfortune in various sizes, shapes and details of the materials vary according to the beliefs and rituals. As well as in each district with The purpose of the Forum is made Toong. - Dedicated to the celebration. Establish himself and passed away. It was saved from the fate and heaven -.


 Decorate religious objects, religious celebration such as the Royal strands. - To exorcise. Rapid treatment of various defusing a threat to put an end to the belief that the IMP. God or sin. - Used in black magic. Tmesnehs sacred spirit - Used in the rituals and festivities such as prayers for the ceremony of his destiny, the four towers. Please use tuff under the fair Songkran ceremony.

Ra ming flower Lanna

This song is telling about beautiful flowers in Chiangmai but we call Ra Ming or 
Lanna in the? past and how beautiful our city.Version : Thai

ปวงดอกไม้ เบ่งบานหลายสี
ดอกสารปี จุ๋มปี๋กาบซ้อน
กุหลาบราตรี มาลีหอมอ้อน
ดอกมะลิซ้อน ดอกพู่ระหง
เอื้องผึ้งเอื้องแซะ บานอยู่ในดง
ดอกบัวระวง ก๋าหลงจ๊างน้าว

จ๊างแดงต๋ายเหิน เอื้องเงินดอกเป้า
ตะเคียนดู่แงะ เอื้องแซะ เอื้องสา
ผึ้งปู้มิ้น บินสอดไปมา สอดสร้อยมาลา
แหวกม่านไทรย้อย

ยามเมื่อได้ชม ม่วนใจ๋บ่หน้อย
แดนดงดอกสร้อย อันงาม
ลุ่มน้ำปิงแม่ระมิงค์เขตคาม
เมืองบุญเมืองธรรม แต๊เนอ

ปวงดอกไม้ เบ่งบานหลายสี
ดอกสารปี จุ๋มปี๋กาบซ้อน
กุหลาบราตรี มาลีหอมอ้อน
ดอกมะลิซ้อน ดอกพู่ระหง
เอื้องผึ้งเอื้องแซะ บานอยู่ในดง
ดอกบัวระวง ก๋าหลงจ๊างน้าว

จ๊างแดงต๋ายเหิน เอื้องเงินดอกเป้า
ตะเคียนดู่แงะ เอื้องแซะ เอื้องสา
ผึ้งปู้มิ้น บินสอดไปมา สอดสร้อยมาลา
แหวกม่านไทรย้อย

ยามเมื่อได้ชม ม่วนใจ๋บ่หน้อย
แดนดงดอกสร้อย อันงาม
ลุ่มน้ำปิงแม่ระมิงค์เขตคาม
เมืองบุญเมืองธรรม แต๊เนอ

The impressive northern Lanna.

When I arrived in the city of Lanna, I have found what I like to impress many. The region is not hot air out the top of the mountain, forest, mountain waterfalls and numerous attractions. Including any of the above tendencies so good-natured and a very beautiful cultural. -What to Wear to the north. Has a unique stripe cotton calico plants. -

The region has a sweet soft spoken voice musically. - Northern food.It has a unique emphasis on eating vegetables. And natural foods. - The region's religious culture. Buddhist tradition ingrained with a lot of people tend to go to the temple to seek social and emotional reliance on religion. -In the winter, northern glacial ice. Leaves on top. I was very excited to visit page. -The region has a mild mental. - Chiang Mai. The province is the most fun to play songkarn Festival of Thailand

Kelang NakhonKelang Nakhon is the land of Buddhism In the past Myanmar lived here to earm a living from the timber . thus most temples in Lampang present the architecture in Lanna style mixed with Burmese style It’s good to visit each site by car of horse-drawn carriageas the temples in the town are not far from one another.
Credit by Trip Magazine